برخی از فعالیتهای انجام شده اتحادیه
اعزام اساتید در دروه های کوتاه مدت جهت آموزش
o اعزام اساتید دانشگاه دولتی فنی آستراخان به دانشگاه علوم و منابع گرگان جهت تدریس در دروس تخصصی رشته شیلات
o اعزام اساتید دانشگاه گیلان جهت تدریس رشته زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه دولتی آستراخان
اعزام دانشجویان جهت فراگیری زبان شامل:
o پذیرش 44 دانشجوی روسی جهت فراگیری زبان فارسی در دانشگاه گیلان طی سه دوره سه ماهه
o اعزام 15 دانشجو ی روسی به دانشگاه مازندران جهت فراگیری زبان فارسی به مدت دو نیم سال تحصیلی
o اعزام تعدادی از دانشجویان زبان روسی دانشگاه مازندارن جهت فراگیری زبان روسی به دانشگاه دولتی آستراخان
o اعزام 15 دانشجوی استعدادهای درخشان دانشگاه گیلان جهت بازدید از امکانات آموزشی دانشگاه دولتی فنی و دولتی آستراخان
o اعزام46دانشجوی گروه زبان روسی دانشگاه گیلان جهت گذراندن دوره تکمیلی زبان روسی در دانشگاه دولتی آستراخان طی سه دوره سه ماهه
انتشار نشریات علمی تخصصی در دانشگاههای عضو اتحادیه براساس مصوبات اتحادیه که در این راستا دانشگاه گیلان از سال 2001 مجله تخصصیCaspian Journal of Environmental Sciences (CJES) را که هم اکنون جز مجلات علمی پژوهشی بوده و ISI نیز میباشد.