اطلاعیه / تمدید مجدد فرصت ارائه مقالات و طرح ها

با توجه به لزوم هماهنگی بیشتر با هیأت های خارجی عضو اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیة دریای خزر برای مشارکت فعال در جشنواره دانشجویی هنر معماری دبیرخانه جشنواره مهلت ارسال مقالات و آثار را به شرح زیر تمدید می نماید:

 

آخرین فرصت ارسال چکیده مقاله:

20 دی 1392

10 Jan 2014

آخرین فرصت ارسال اصل مقاله:

10 بهمن 1392

30 Jan 2014

آخرین مهلت ارسال طرح ها:

10 بهمن 1392

30 Jan 2014

اعلام کلیه نتایج رد یا پذیرش مقالات و طرحها

10 اسفند 1392

1 March 2014

برگزاری همایش:

اردیبهشت 1393

        May 2014      

اطلاعیه / تمدید فرصت ارائه مقالات و طرح ها

با توجه به استقبال متقاضیان برای ارسال مقاله و طرح به جشنواره دانشجویی هنر معماری دانشگاه های عضو اتحادیه دریای خزر، دبیرخانه جشنواره مهلت ارسال چکیده و متن کامل مقالات و همچنین مهلت ارسال طرح ها را به شرح زیر تمدید کرد. 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله:                        25 مهر 1392

آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات:                    9 آبان 1392

آخرین مهلت ارسال متن کامل طرح ها                   9 آبان 1392 

اطلاعیه / ویژگی های طرح های ارسالی

كمیته علمی جشنواره آماده بررسی و ارزیابی مقالات است. مقالات برگزیده در جشنواره ارائه خواهد شد  و مقالات پذیرفته شده در کتاب جشنواره به چاپ خواهد رسيد. رعایت استانداردهای علمی و آکادمیک در نوشتن مقالات الزامی است و مقالات ارسالی باز گردانده نمی شود. جهت آگاهي از چگونگي فرمت ارسال چكيده و اصل مقالات و ارسال طرحها به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب ...