جا به جایی دبیرخانه ایرانی اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر

دبیرخانه ایرانی اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر از دانشگاه گیلان به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انتقال یافت.

بنابر اعلام دفتر همکاری های علمی و بین المللی، در نشست مشترک مورخ 10/09/92 که با حضور دکتر قربانی قائم مقام وزیر در امور بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و روسای دانشگاه های ایرانی عضو اتحادیه دریای خزر و رئیس گروه همکاری علمی دو جانبه مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت متبوع در مرکز همکاری ها ی علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد، با انتقال دبیرخانه ایرانی اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر از دانشگاه گیلان به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل موافقت شد.

بر اساس این گزارش، هفدهمین اجلاس دانشگاه های عضو اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر سال آینده در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار می شود.