برگزاری جشنواره دانشجویی دانشگاه های عضو اتحادیه دریای خزر

مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از برگزاری نخستین جشنواره دانشجویی هنر معماری دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دریای خزر در این دانشگاه خبر داد.

ادامه مطلب ...