اجلاس دهم

اجلاس دهم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر 14-11 سپتامبر 2006،انستيتوي نفت و گاز آتيرائو

در اجلاس دهم 26 نماينده از دانشگاهها و انستيتوي تحقيقاتي و استانداران منطقه آتيرائو و غيره به شرح زیر شركت نمودند.

از جمهوری آذربایجان

1-   دانشگاه آذربایجان

2-   دانشگاه دولتی باکو، به نام رسول زاده

 

ادامه مطلب ...

اجلاس نهم

اجلاس نهم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر: 12-9 سپتامبر

 ( دانشگاه گيلان )، رشت، جمهوری اسلامی ایران

در اجلاس مذکور 19 نماينده از دانشگاهها و سازمانهاي تحقيقاتي به شرح زیر شرکت نمودند.

1-   دانشگاه آذربایجان ( آذربایجان )

2-   دانشگاه فنی-دولتی آستراخان ( روسیه)

3-   انستیتوی نفت و گاز آتیرائو ( قزاقستان )

4-   دانشگاه دولتی آستراخان ( روسیه )

5-   دانشگاه دولتی آتیرائو به نام دوس محمدف ( قزاقستان )

6-   دانشگاه دولتی باکو ( آذربایجان )

7-   دانشگاه گیلان ( ایران )

8-   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ( ایران )

9-   دانشگاه دولتی تربیت مدرس داغستان ( روسیه )

10-  دانشگاه دولتی داغستان ( روسیه )

11-  انستیتوی اکولوژی کاربردی دانشگاه دولتی داغستان ( روسیه )

12-  مرکز ملی اقیانوس شناسی ( ایران )

13-  دانشگاه دولتی کالمیکیا ( روسیه )

14-  دانشگاه دولتی لنکران ( آذربایجان )

15-  دانشگاه مازندران ( ایران )

16-  مرکز آموزش علمی – کاربردی میرزا کوچک خان ( ایران )

17-  مرکز تحقیقات ماهیان استخوانی دریای خزر ( ایران )

18-  مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد کشاورزی ( ایران )

19-  انستیتوی بین المللی ماهیان خاویاری ایران - رشت

ادامه مطلب ...

اجلاس هشتم

اجلاس هشتم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر : 5-4 نوامبر 2003  باكو ( آذربايجان )

در اجلاس هشتم  17 نماينده از دانشگاهها و سازمانهاي تحقيقاتي شركت نمودند .که اسامی آنان به شرح زیر است :

ادامه مطلب ...

اجلاس هفتم

اجلاس هفتم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر: 14-12 سپتامبر 2002- انستيتوي نفت و گاز آتيرائو ( قزاقستان )

در اجلاس مذکور 18 نماينده دانشگاه و سازمان تحقيقاتي به رياست : پروفسور سري كوو شركت نمودند .

تذكرات : شركت كنندگان در جلسه كاهش فعاليت تعدادي از اعضاي اتحاديه و اقدامات مشترك را مطرح و نگراني خود را ابراز داشتند . نمایندگان حاضر در اجلاس تاسف خود را از عدم حضور هيات دانشگاههاي تركمنستان اعلام نمودند .

ادامه مطلب ...

اجلاس ششم

اجلاس ششم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر: 9-5 سپتامبر 2001- دانشگاه گيلان رشت ( جمهوری اسلامی ایران)

 در اجلاس مذکور 24 نماينده از دانشگاهها و سازمانهاي تحقيقاتي شركت نمودند .

ادامه مطلب ...