اجلاس چهارم

اجلاس چهارم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر: 11-7 سپتامبر 1999 شهر ماخاچکاله آستراخان

در اجلاس مذکور 14 نماینده از دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی شرکت نمودند.

در این اجلاس، کنفرانس علمی – بین المللی، آموزشی ، تاریخ، منابع طبیعی و اکولوژی دریای خزر برگزار و کنفرانس در چهار گروه به شرح زیر اجراء گردید:

  1. آموزش تاریخچه ملتهای حاشیه دریای خزر
  2. اکولوژی و حفاظت محیط
  3. بهره برداری اصولی از منابع بیولوژیک دریای خزر
  4. موضوعات نفت و گاز در منطقه حاشیه دریای خزر

ادامه مطلب ...

اجلاس سوم

اجلاس سوم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر: 21-19 اكتبر 1998 دانشگاه آكتائو ( قزاقستان )

در اجلاس سوم 13 نماينده دانشگاه و و يك نماينده انستيتوي اكولوژي قزاقستان شركت نمودند .

پروتکل شماره 1

جلسه سومین اجلاس عمومی اتحادیه در شهر آکتائو ( جمهوری قزاقستان )

از 21-19 اکتبر 1998

ادامه مطلب ...

اجلاس دوم

اجلاس دوم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر: 16-19 اکتبر1997دانشگاه گرگان

در اجلاس مذکور 13 نماینده از دانشگاههای حاشیه دریای خزر و سازمان شیلات ایران و دانشگاه ترکمنستان شرکت نمودند.

  1. در ترکیب هر کدام از هیات آذربایجان، دانشمندان ویژه در مورد تحقیقات دریای خزر و منطقه حاشیه خزر حضور داشتند.
  2. رئیس سازمان تحقیقات شیلات ایران دکتر رنجبر امینی در جلسات حضور داشتند.
  3. در اجلاس کنفرانس علمی مربوط به دریای خزر برگزار شد و 9 مقاله بصورت شفاهی ارائه و 16 مقاله دیواری سازماندهی شد.

ادامه مطلب ...