اجلاس شانزدهم

صورت جلسه ی شانزدهمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه­ی دریای خزر- قزاقستان

هیاتی از نمایندگان موسسه های آموزشی و تحقیقاتی در جلسه ی شانزدهمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه ی دریای خزر شرکت کرده اند که اسامی انها به شرح زیر است:

جمهوری اسلامی ایران:

 1. دانشگاه گیلان
 2. دانشگاه مازندران
 3. دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 4. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 5. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 6. مرکز  پارک علم و فناوری گیلان

جمهوری فدرال روسیه:

 1. دانشگاه دولتی صنعتی استاراخان
 2. دانشگاه دولتی استاراخان
 3. دانشگاه دولتی کالمیک
 4. دانشگاه دولتی داغستان
 5. موسسه ی بوم شناسی کاربردی جمهوری داغستان

 

جمهوری قزاقستان:

 1. موسسه ی نفت و گاز آتیرائو
 2. دانشگاه دولتی خلیل دوست محمدوف آتیرائو
 3. دانشگاه دولتی فنی و مهندسی یِسِنوف کاسپین

 

جمهوری اذربایجان:

 1. دانشگاه دولتی باکو
 2. دانشگاه صنعتی اذربایجان

خانم آرمیده، از مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم و تحقیقات و  فناوری جمهوری اسلامی ایران و بشیروف رسیم جواد اوغلی، رییس اکادمی علوم دریایی آذربایجان در این جلسه ی شانزدهمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه ی دریای خزر حضور یافتند.

در طول دوره ی کاری شانزدهمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه ی دریای خزر، جنبه ها و مسایل اصلی فعالیت های این اتحادیه در سال های 2012- 2013 به طور کامل مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و چشم اندازهای اتی فعالیت های این مجمع خاطرنشان گردید.شرکت کنندگان در مجمع شانزدهم بر موارد زیر تاکید کردند:

 • ارزش تحقیقاتی و اجتماعی مطالعات صورت گرفته در این موسسه –مجموعه ای از اعضای اتحادیه مسائل اجتماعی، اقتصادی و بوم شناسی منطقه ی دریای خزر می باشد و این مسائل شامل دستیافت هایی در زمینه ی گوناگونی زیستی منطقه ی دریای خزر می باشد.
 • اهمیت جستجوی انواع روابط با مقامات دولتی و سازمان های عمومی با بهره گیری از فناوری های اطلاعات به روز.

اهمیت همکاری های دو جانبه ی فرهنگی و تحصیلی میان اعضای اتحادیه دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه­ی دریای خزر بر کسی پوشیده نیست.

شانزدهمین مجمع عمومی بعد از استماع گزارش مسئول اجرایی اتحادیه و مباحثه در مورد مسائل موضوعی فعالیت های موسسات اموزش عالی و سازمان های تحقیقاتی کشورهای منطقه ی دریای خزر در چهارچوب اتحادیه، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

1. از همه ی اعضای اتحادیه به صورت بی نام، رای گیری به عمل امد و فعالیت های پروفسور محمدوف هوار امیر اوغلی، رئیس دانشگاه صنعتی آذربایجان (جمهوری آدربایجان) که به عنوان رئیس اتحادیه دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه ی دریای خزر در سال 2012 – 2013 منصوب شده بود، مورد تایید قرار گرفت.

2. از اعضای تراز اول اتحادیه به صورت بی نام رای گیری به عمل آمد و استاد عادل بیگ کوجابِکتوویچ بوتابِکوف، رئیس دانشگاه دولتی فنی و مهندسی یِسِنوف در طی سال های 2013 – 2014، به عنوان رییس اتحادیه دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه ی دریای خزر انتخاب گردید.

3. از همه ی اعضای اتحادیه به صورت بی نام رای گیری به عمل آمد و تایید گردید فعالیت های این اتحادیه در در طول دوره ی قبل رضایت بخش بوده است.

4. برنامه ریزی های لازم برای برگزاری هفدهمین مجمع دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه ی دریای خزر صورت گرفت و این مجمع در نیمه ی اول اوت 2014 در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار خواهد شد. مقرر گردید مسئول هماهنگی دانشگاه های ایرانی در طول 2 ماه، این گزاره را بازنویسی نماید تا هم زمان با برگزاری ششمین دوره ی مسابقات دانشجویی برگزار گردد.

5. اجرای آیین نامه­ی پویایی تحصیلی در چهارچوب اتحادیه در دانشگاه ها، که از جانب دانشگاه دولتی دوست محمدوف آتیرائو ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. مقرر گردید ریاست هیئت اجرایی در مجمع آتی این آیین نامه را به همراه نظرات ارائه شده، جهت تصویب به مجمع تحویل دهد.

6. به منظور بهبود هرچه بیشتر اداره­ی اتحادیه و انتشار اطلاعات در مورد فعالیت های آن، برای همه­ی اعضای این اتحادیه مقرر گردید تا اطلاعات را به قسمت اخبار وب سایت اتحادیه ارسال کنند و صفحات مربوط به خود را در این وب سایت تکمیل نمایند.

7. پس از مطالعه­ی اکوسیستم ساحلی و جزیره­ای و بعد از استماع گزارش استاد عبدالرحمانوف، مدیر موسسه ی بین­المللی گوناگونی زیستی، رضایت بخشی فعالیت های وی اعلام گردید.

8. ادامه­ی مطالعات گوناگونی زیستی اکوسیستم های ساحلی و جزیره­ای دریای خزر مورد تایید قرار گرفت. سفرهای علمی در سال 2014 و در محدوده­ی آب های ایران در دریای خزر سازماندهی گردید.

9. به دلیل انتشار کتاب تاریخ اتحادیه، تشکرات ویژه­ای از دانشگاه دولتی صنعتی آستاراخان صورت گرفت.

10. پیشنهاد برگزاری همایش علمی- کاربردی در ماه می سال 2014 در الیستا، که از جانب دانشگاه دولتی کالمیک و تحت عنوان "امنیت در سیستم های تحصیلی و اجتماعی- فرهنگی" ارائه شد، مورد حمایت قرار گرفت و به اعضای اتحادیه پیشنهاد گردید در این همایش حضور یابند.

11. ادامه ی سازماندهی و برگزاری المپیاد در سال تحصیلی 2013- 2014 و در چهارچوب اتحادیه مورد تایید قرار گرفت. همچنین مقرر گردید دو ماه قبل از تاریخ اغاز این المپیاد، ایین نامه و شرایط مالی همکاری در این المپیاد، به مدیریت اجرایی ارسال گردد.

12. مقرر گردید مدیریت هیئت اجرایی مراحل نشر کتاب  ادرس اتحادیه را تکمیل نماید و بر روی وب سایت رسمی اتحادیه قرار دهد.

13. نیاز به استفاده از نیروی جوان در این اتحادیه مورد تایید قرار گرفت. بدین منظور اعضای دانشگاهی این اتحادیه باید اعضای پیشنهادی خود را برای شورای جوانان اتحادیه ارائه دهند. دستورالعمل های لازم برای گسترش و سازماندهی اولین ویدئو کنفرانس شورای جوانان به دانشگاه فنی دولتی استاراخان اعلام گردید.

14. اقتضای برنامه ریزی فعالیت های اصلی اتحادیه در طی 5 سال اتی مورد توجه قرار گرفت و در این مورد توجه خاصی به پیشنهادات اعضای مجمع و همینطور بورلکوف، رییس دانشگاه دولتی کالمیک مبذول گردید.

جمهوری قزاقستان، آکتائو

3 اکتبر 2013

رییس: آ.ک. بوتابکوف

رییس دانشگاه فنی و مهندسی یسنوف کاسپین

 

صورت جلسه توسط نماینده های دانشگاه های اتحادیه امضا گردیده است:

 

جمهوری اذربایجان

دانشگاه صنعتی اذربایجان         گوار امیر اوغلی محمدوف                   رییس و استاد

دانشگاه دولتی باکو                 عبل محمدعلی اوغلی ماگراموف رییس و عضو هیئت علمی

 

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه گیلان                                         عبداله حاتم زاده                   رییس و استاد

دانشگاه مازندران                                       احمد احمدپور کاسگری رییس و استاد

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)                 سید محمد میرحسینی                    رییس و استاد

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل             عباسعلی مطلبی                    رییس و استاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان      رامین رحمانی                      رییس و استاد

مرکز پارک علم و فناوری گیلان            مجید متقی طلب                   رییس و استاد

 

جمهوری قزاقستان

دانشگاه دولتی دوست محمدوف آتیرائو             بیبیت بایماگامِتولی مامرائِف                 رییس و استاد

دانشگاه فنی و مهندسی یسنوف کاسپین           عادل بیگ کوجابکوویچ بوتابِکوف رییس و استاد

 

جمهوری فدرال روسیه

دانشگاه دولتی صنعتی استاراخان          یوری تیموفیویچ پیمِنوف                   رییس و استاد

دانشگاه دولتی استاراخان                    الکساندر پالولوویچ لونِف            رییس و استاد

دانشگاه دولتی داغستان                      مرتضی علی خولاتائِوویچ رَبادانوف          رییس و استاد

موسسه ی بوم شناسی
کاربردی جمهوری داغستان                 گاجربیگ ماگومِدوویچ عبدالرحمانوف      رییس و استاد

دانشگاه دولتی کالمیک                      بادما کتینوویچ سالائِف                     رییس و استاد