اجلاس چهاردهم

پروتکل چهاردهمین اجلاس عمومی اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر 27 می – لغایت 2 ماه ژوئن 2010 ماخاچکاله، جمهوری داغستان، فدراسیون روسیه

در اجلاس چهاردهمین اتحادیه دانشگاه های دولتهای حاشیه دریای خزر هیأتهای آموزشی و علمی- تحقیقاتی  زیر شرکت نمودند:

از جمهوری آذربایجان:

 1. دانشگاه فنی آذربایجان
 2. دانشگاه دولتی باکو
 3. مرکز علمی- تحقیقاتی "خزر"
 4. انستیتوی توریسم آذربایجان

از جمهوری اسلامی ایران:

 1. دانشگاه گیلان
 2. دانشگاه عاوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 3. دانشگاه مازندران
 4. دانشگاه گلستان
 5. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی شهر ساری
 6. دانشگاه فنی نوشیروان بابل
 7. دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
 8. دانشگاه شهر گنبد

از فدراسیون روسیه:

 1. دانشگاه دولتی آستراخان
 2. دانشگاه فنی- دولتی آستراخان
 3. آکادمی پزشکی- دولتی آستراخان
 4. دانشگاه دولتی داغستان
 5. دانشگاه دولتی تربیت معلم داغستان
 6. انستیتوی کاربردی اکولوژی جمهوری داغستان
 7. دانشگاه دولتی کالمیکیا
 8. آکادمی علوم کشاورزی داغستان
 9. انستیتوی موضوعات زمین شناسیDNCH.RAN
 10. انستیتیوی منابع بیولوژیک حاشیه خزرDNCH.RAN
 11. انستیتوی اقتصاد ملی جمهوری داغستان

از جمهوری قزاقستان

 1. دانشگاه دولتی فنی و مهندسی خزر به نام SH.E.ESENOVA
 2. دانشگاه دولتی آتیرائو به نام خ. دوس موخمد ی دووآ،
 3. انستیتوی نفت و گاز آتیرائو

در چهاردهمین اجلاس عمومی اتحادیه دانشگاه های دولتهای حاشیه دریای خزر همچنین معاون اول نمایند جمهوری داغستان آقای کازی یو نظامی، امر اویچ، صدر هیئت رئیسه مرکز علمی داغستان آکادمی فدراسیون روسیه، خبرنگار RAN آقای امیر خانوق خیز ری، امیر خان اوویچ شرکت نمودند.

در طول مدت کار اجلاس مذاکرات همه جانبه و نکته نظرات فعالیتها و موضوعات اجلاس در سالهای 2010-2009 مطرح شد و موضوعات ارزیابی گردید و پاره ای تذکرات داده شد. شرکت کنندگان اجلاس چهاردهم یکبار دیگر بطور اسنثنایی اهمیت فوق العاده بالای اتحادیه دانشگاه های دولتهای حاشیه دریای خزر را جهت هم پیوندی علمی – آموزشی تمامی اعضای اتحادیه را مورد تایید قرار دادند و جامعه دانشجویی منطقه خزر توسعه و تکامل ایده همکاری های مشترک همه جانبه در امور آموزشی – تحقیقاتی و فرهنگی را مورد تایید قرار دادند.

در طول مدت کار اجلاس ضمن مباحثه های چند جانبه و تجزیه و تحلیل فعالیتهای دانشگاه ها و سازمانهای علمی دولتهای حاشیه خزر در چارچوب چهاردهمین اجلاس عمومی تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند:

 1. فعالیت پرزیدنت اتحادیه دانشگاه های دولتهای حاشیه دریای خزر در سال 2010-2009 به ریاست پروفسور بورلی کوو گرمان مانجی یویچ رییس دانشگاه دولتی کالمیکیا، را تحسین نمودند و به مناسبت سهم زیاد فعایت وی در مورد اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر، صمیمانه ترین سپاسگزاری خود را به آقای بورلی کوو تقدیم نمودند.
 2. ضمن انتخاب آقای پروفسور رابادانوو، مورتاز علی خولا تا یویچ رییس دانشگاه دولتی داغستان به عنوان پرزیدنت اتحادیه دانشگاه های دولتهای حاشیه خزر در سال 2011-2010، فعالیتهای ایشان در چارچوب اتحادیه و نقش وی در آماده نمودن و برگزاری پنجمین المپیاد بین المللی ورزشی بازیهای دانشجویان دانشگاه های حاشیه دریای خزر و چهاردهمین اجلاس عمومی را در سطح بسیار بالایی ارزیابی نمودند.
 3. همچنین از پرزیدنت جمهوری داغستان آقای ماگامدووماگومد سلام، ماگامد علی یویچ و دولت جمهوری داغستان به خاطر سازماندهی با کیفیت عالی و اجرای پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویی دانشگاه های دولتهای حاشیه خزر، صمیمانه سپاسگزاری گردید.
 4. اجلاس از بیانیه باکو پیرامون همکاریهای مشترک با اتحادیه اروپایی – آسیایی دانشگاه هاو اتحادیه دانشگاه های حوزه دریای سیاه سپاسگزاری نمود.
 5. پیشنهاد آقای پروفسور مامدوآ، گاوار، امیر اوغلی، رییس دانشگاه فنی آذربایجان به مناسبت میزبانی و برگزاری پانزدهمین اجلاس عمومی اتحادیه دانشگاه های دولتهای حاشیه خزر در دانشگاه فنی دولتی آذربایجان(شهرباکو، آذربایجان) در زمان مناسب اواسط اکتبر 2011 مورد پذیرش قرار گرفت.
 6. فعالیتهای انستیتوی بین المللی موضوعات اکولوژی و توسعه کشورهای منطقه خزر و گزارش دوره ای پروفسور عبدالرحمانوو گ.م.، رییس آن مرکز را تحسین نمودند.
 7. فعالیتهای گزارش دوره ای مرکز علمی – تحقیقاتی خزر در دانشگاه دولتی باکو به ریاست پروفسور اسماعیلوو ج.ان. را تحسین نمودند.
 8. موافقت شد در مورد شرایط تثبیت اکولوژیک، گروههای کاری از نمایندگان هر کدام از کشورها در چارچوب اتحادیه پروژه هایی به شرح زیر تهیه و به نمایندگان دولتهای حاشیه خزر اطلاع داده شود.- تأسیسات نفت و انتقال گاز در بستر دریای خزر- تأسیسات کشتی رانی کانال کوما- مانی چسکاوآ،
 9. به انستیتوی کاربردی اکولوژی جمهوری داغستان اجازه داده شد برنامه صورت برداری تنوع زیستی ماهیان خاویاری دریای خزر را هماهنگی نموده و پیشنهاد گردید این برنامه در برنامه علمی – پژوهشی دانشگاه های دولتهای حاشیه دریای خزر و انستیتوهای علمی اعضای اتحادیه گنجانده شود.
 10. در چارچوب قرارداد دو طرفه بین رئیس انستیتوی کاربردی اکولوژی(روسیه جمهوری داغستان) و دانشگاه گرگان(جمهوری اسلامی ایران) موافقت شد در ماه می 2011 تحقیقات مشترکی پیرامون بررسی تنوع زیستی بیولوژیک دریای خزر و اکوسیستم ساحلی آغاز گردد.
 11. در چارچوب فعالیتهای آکادمیک موافقت شد یکنوع آموزش اکولوژیک واحد و فضای اطلاعات در بین اعضای اتحادیه دانشگاه های دولتهای حاشیه دریای خزر تشکیل گردیده و ارتقاء مهارت دانشجویان مقطع دکترا و اساتید در مورد بررسی تنوع زیستی و روشهای کمی مطالعات آنها مورد بررسی قرار گیرد.
 12. پیشنهاد شد دوره آموزشی مربوط به پایداری توسعه و تکامل در دانشگاه های اتحادیه بعهده دانشگاه دولتی داغستان گذاشته شودو دوره فوق توسط پروفسور عبدالرحمان نوو، گ.ام . رهبری گردد.
 13. به دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین اجاز داده می شود تا پورتال اطلاعاتی دانشجویی را به زبان روسی، انگلیسی و فارسی در چارچوب اتحادیه تهیه نمایند.
 14. به دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین اجازه داده می شود تا هماهنگی مربوط به جامعه جوانان دانشگاه های اتحادیه را رهبری نماید.
 15. به استناد تصمیم اعضای اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر ایران موافقت شد یکی از دانشگاهها به عنوان هماهنگ کننده فعالیتهای اتحادیه در جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئن 2010 لغایت ژوئن 2014 انتخاب و موضوع در طول 2 ماه آینده بصورت کتبی به آگاهی مدیر اجرایی اتحادیه برسد.
 16. با پیشنهاد دانشگاه گیلان در مورد ایجاد دانشگاه شناور به منظور توسعه و تکامل روابط یک طرفه و چند طرفه در چارچوب اتحادیه موافقت شد.
 17. به رئیس دانشگاه دولتی داغستان پرزیدنت اتحادیه دانشگاه های دولتهای حاشیه خزر در سال 2011-2010 اجازه داده شد، رشته های مختلف در دانشگاه ها را در ارتباط با تعلیم و تربیت نامزد علوم(کاندی دانت) تا تاریخ 2010/09/01 تعیین نماید.
 18. به پرزیدنت اتحادیه دولتهای حاشیه دریای خزر و دانشگاه گیلان اجازه داده می شود تا بعد از طی 6 ماه پس از تصمیمات مربوطه، نسبت به تشکیل جلسه کاری برای تعیین جزئیات و قوانین فعالیت دانشگاه شناور اقدام نمایند.
 19. به دانشگاه تکنولوژی به نام نوشیروان شهر بابل اجازه داده می شود نسبت به آئین نامه مربوط به مراکز هماهنگی و مدل مناسبات متقابله دانشگاه های اتحادیه در مورد نانو تکنولوژی مطالعه و بررسی قرار دهد.
 20. موافقت شد پروژه های یک طرفه و چند طرفه آموزشی به منظور ایجاد کنسرسیوم و صدور دیپلم دو جانبه در چارچوب اتحادیه  پیگیری گردد.
 21. موفقت شد نسبت به انتشار مجموعه های علمی بین المللی اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر در گرایشهای زیر اقدام شود:
 • علم و تکنولوژی(قزاقستان)
 • منابع بیولوژیک دانشگاه دولتی آذربایجان
 • علوم اجتماعی و ورزش دانشگاه دولتی آستراخان(روسیه)
 • محیط زیست و توسعه و تکامل پایدار CJES دانشگاه گیلان(ایران)
 • تنوع زیستی دریای خزر و اکوسیستم مناطق ساحلی(انستیتوی موضوعات اکولوژیکدانشگاه دولتی داغستان)
 1. از دانشگاه دولتی باکو(آذربایجان) و انستیتوی اکولوژی کاربردی دانشگاه دولتی داغستان روسیه به لحاظ انتشار به موقع مجموعه انتشارات علمی سپاسگزاری گردید.
 2. مقرر شد همه ساله بر اساس گزارش کاردیناتورهای دانشگاه های کشورها، مدیر اجرایی گزارش کتبی تهیه و تا آغاز اجلاس بعدی به تمام اعضای اتحادیه ارسال نماید.
 3. تایید می گردد که برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر موجبات ایجاد فضای واحد آموزشی شده و برگزاری علمی المپیاد نیز ضرورت دارد.
 4. به منظور ارتقاء آبروی اتحادیه در آینده  و حصول حمایتهای مالی و آکادمیک به مدیر اجرایی ماموریت داده شد تا با همکاری کاردیناتورهای دانشگاههای کشورهای حاشیه خزر، و سازمانهای دولتی و سازمانهای بین المللی و منطقه ای را به منظور اهداف فعالیتهای اتحادیه آگاه نماید.
 5. موافقت شد تا آکادمی علوم کشاورزی داغستان، انستیتوی زمین شناسیDNCH.RAN و انستیتوی منابع بیولوژیک حاشیه خزر DNCH.RAN و انستیتوی کشاورزی داغستان (روسیه) به اعضای اتحادیه بپیوندند.
 6. به منظور فعال شدن روابط فرهنگی  و علمی بین اعضای اتحادیه، موافقت شد هنگام اجلاس نسبت به برگزاری فستیوالهای هنری ملتهای حاشیه خزر و کنفرانسهای علمی و نمایشگاه اقدام گردد.
 7. موافقت شد تا عملیات برگزاری اردوگاههای تابستانی اکولوژی برای دانش آموزان مدرسه و دانشجویان، به اطلاع تمامی اعضای اتحادیه برسد.
 8. موافقت شد تا به صورت فعال آموزش زبانهای حاشیه خزر و دانشگاههای اتحادیه ادامه پیدا نماید.

فدراسیون روسیه ، شهر ماخاچکاله

27 ماه می -2 ژوئن 2010                                    

رابادانوو، ام. خا.، رئیس دانشگاه دولتی داغستان

پروتکل از سوی دانشگاههای اتحادیه به شرح زیر به امضاء رسید:

جمهوری آذربایجان:

دانشگاه فنی آذربایجان

 

مام دو گاوار امیر اوغلی ، رئیس، پروفسور

 

دانشگاه دولتی باکو

 

ماگرامو ابل مامدعلی اوغلی، رئیس، پروفسور

مرکز علمی- تحقیقاتی "خزر"

 

اسماعیلف چنگیز نیازی اوغلی، پروفسور

انستیتوی توریسم آذربایجان

 

 

 

جمهوری اسلامی ایران:

دانشگاه گیلان

 

عبدالله حاتم زاده    رئیس، پروفسور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

رامین رحمانی     رئیس، پروفسور

دانشگاه مازندران

 

سعید میرزانژاد      معاون

دانشگاه گلستان

 

ابوالفضل رنجبر    رئیس، پروفسور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی شهر ساری

 

سید علی جعفر پور   معاون بین الملل

 

دانشگاه فنی نوشیروان بابل

 

محسن جهانشاهی    معاون بین الملل

دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین

 

علیرضا بیات           معاون

 

دانشگاه شهر گنبد

 

مجید محمد اسماعیلی      معاون

فدراسیون روسیه:

دانشگاه دولتی آستراخان

 

لونی یو آ.پ.     رئیس، پروفسور

دانشگاه فنی- دولتی آستراخان

 

پی م نوو یو.ت.   رئیس، پروفسور

آکادمی پزشکی- دولتی آستراخان

 

گالیم زیانو خ.ام    رئیس، پروفسور

دانشگاه دولتی داغستان

 

رابادانوو ام. خ.    رئیس، پروفسور

انستیتوی کاربردی اکولوژی جمهوری داغستان

 

عبدالرحمن .گ.ام   رئیس، پروفسور

دانشگاه دولتی تربیت معلم داغستان

مالایو د. ام.      رئیس، پروفسور

 

آکادمی علوم کشاورزی داغستان

 

جامبولاتو ز.ام.    رئیس، پروفسور

انستیتوی موضوعات زمین شناسیDNCH.RAN

 

آلخاسو آ.ب.   رئیس، پروفسور

انستیتیوی منابع بیولوژیک حاشیه خزرDNCH.RAN

 

ماگامدو م.د.      رئیس، پروفسور    

انستیتوی اقتصاد ملی جمهوری داغستان

 

بوچایو گ.آ.      رئیس، پروفسور

دانشگاه دولتی کالمیکیا

 

بورلی کوو گ.ام.   رئیس، پروفسور

 جمهوری قزاقستان

دانشگاه دولتی فنی و مهندسی خزر به نام SH.E.ESENOVA

 

آب جبارو آ.آ.    رئیس، پروفسور

دانشگاه دولتی آتیرائو به نام خ. دوس موخمد ی دووآ،

 

کازماگامتوا آ.گ   رئیس، پروفسور

انستیتوی نفت و گاز آتیرائو

 

سری کوو ت.پ.     رئیس، پروفسور