اجلاس پانزدهم

صورت جلسه ی پانزدهمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه­ی دریای خزر- جمهوری آذربایجان

هیاتی از نمایندگان موسسه های آموزشی و تحقیقاتی در جلسه­ی پانزدهمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه­ی دریای خزر شرکت کرده­اند که فهرستی از اسامی انها در ذیل امده است:

جمهوری اسلامی ایران

 1. دانشگاه گیلان
 2. دانشگاه مازندران
 3. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 4. دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

جمهوری فدرال روسیه

 1. دانشگاه دولتی صنعتی استاراخان
 2. دانشگاه دولتی استاراخان
 3. آکادمی دولتی علوم پزشکی استاراخان
 4. دانشگاه دولتی کالمیک
 5. دانشگاه دولتی داغستان
 6. موسسه ی اکولوژی کاربردی جمهوری داغستان
 7. موسسه ی دولتی اقتصاد ملی داغستان
 8. موسسه ی منابع زیستی مرکز علوم آکادمی علوم روسیه داغستان کاسپین

 

جمهوری قزاقستان

 1. موسسه ی نفت و گاز آتیرائو
 2. دانشگاه دولتی خلیل دوست محمدوف آتیرائو
 3. دانشگاه دولتی فنی و مهندسی یسنوف کاسپین

 

جمهوری آذربایجان

 1. دانشگاه دولتی باکو
 2. دانشگاه صنعتی آذربایجان
 3. دانشگاه دولتی لنکران
 4. دانشگاه معماری و ساختمان آذربایجان
 5. دانشگاه کاسپین
 6. موسسه ی گردشگری آذربایجان

م. مردانوف، استاد و وزیر آموزش و پرورش جمهوری آذربایجان و بهروز ابطحی، مشاور سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو، در جلسه ی پانزدهمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه ی دریای خزر شرکت کردند.

در طول کار پانزدهمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه ی دریای خزر، جنبه های و مشکلات اصلی فعالیت های اتحادیه در سال های 2010 - 2012 به طور کامل مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و چشم اندازهای اتی فعالیت های اعضاء تعریف گردید. شرکت کنندگان در مجمع پانزدهم، موارد ذیل را مورد تاکید قرار دادند:

- ارزش های پژوهشی و اجتماعی مطالعاتی که توسط اعضای مؤسسات اتحادیه و در مورد مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حوزه ی دریای خزر انجام شده و از جمله آنها می توان به دستاوردهایی در زمینه تنوع زیستی حوزه ی دریای خزر اشاره کرد.

- اهمیت جستجو برای تعاملات جدید میان هیات های دولتی و سازمان های عمومی و با کمک فن آوری اطلاعات به روز.

- تاکید بر اهمیت ویژه ی تعامل دوجانبه ی فرهنگی و آموزشی بین اعضای اتحادیه های دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه دریای خزر.

مقامات حاضر در پانزدهمین مجمع عمومی پس از استماع گزارش رئیس اجرایی اتحادیه و بحث بر روی سوالات موضوعی در مورد فعالیت های موسسات آموزش عالی و سازمان های پژوهشی کشورهای حوزه خزر در چارچوب اتحادیه، تصمیمات زیر را اتخاذ کردند:

1. در این جلسه از تمام اعضای اتحادیه رای گیری به عمل امد و فعالیت های رییس دانشگاه دولتی داغستان (RF) استاد مرتضی علی خولاتائِویچ ربادانوف که مقام رییس اتحادیه دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه خزر را در سال 2012 – 2013 برعهده داشته است، مورد تایید قرار گرفت. مجمع عمومی ابراز قدردانی صمیمانه خود را از اقای مرتضی علی خولاتائِویچ ربادانوف ابراز داشت.

2. در این جلسه از تمام اعضای اتحادیه رای گیری به عمل آمد و رییس دانشگاه صنعتی آذربایجان، استاد گوار امیروویچ محمدوف به عنوان رئیس اتحادیه دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه دریای خزر در سال 2012 - 2013 منتصب شد.

3. در این جلسه از تمام اعضای اتحادیه رای گیری به عمل آمد و کار اتحادیه، در طول دوره ی قبل رضایت بخش اعلام گردید.

4 . برگزاری مجمع شانزدهم و ششمین دوره­ی مسابقات دانشجویان دانشگاه های دولتی کشورهای حوزه دریای خزر با مسئولیت دانشگاه دولتی فنی و مهندسی یسنوف کاسپین تایید گردید.

5. اعضا تایید کردند دانشگاه گیلان در سال 2014 مسئولیت هماهنگی اتحادیه را در ایران بر عهده گیرد.

6. مقرر شد به منظور تشویق تحرک علمی در چارچوب اتحادیه، تا اول نوامبر 2012 لیست تخصص های هر دانشگاه تایید گردد. ( بیش از 5 تخصص برای هر دانشگاه مجاز نیست) . پیشبرد بیانیه ای در مورد تحرک علمی و در قالب اتحادیه، به دانشگاه دولتی آستاراخان، دانشگاه دولتی دوست محمدوف آتیرائو و دانشگاه گیلان واگذار شد.

فعالیت های دانشگاه گیلان در زمینه ی تلاش برای توسعه ی ایده ی دانشگاه شناور خزر مورد تایید واقع شد و نتایج آن برای کارکرد بیانیه ی تحرک علمی دانش آموزان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی مورد استفاده قرار گرفت.

7. فعالیت هایی که در مورد وب سایت اتحادیه صورت گرفته بود و شامل قرار دادن اطلاعات مرتبط با موضوع می شد، به دانشگاه بین المللی امام خمینی (ایران) واگذار گردید. این فعالیت ها توسط اعضای اتحادیه و با هدف ارتقا هرچه بیشتر پروفایل اتحادیه و گسترش اطلاعات در مورد فعالیت های ان صورت می گیرد.

8. به منظور جلب حمایت های مالی و علمی و نیز اطلاع رسانی به مقامات دولتی، سازمان های بین المللی و غیر دولتی معرفی اهداف و فعالیت های اتحادیه را به هیئت اجرایی و تمام اعضای اتحادیه بر عهده گرفتند.

9. ضرورت ادامه ی سازماندهی و هدایت مسابقات دانشجویی در مورد موضوعات خاص و در قالب اتحادیه در سال تحصیلی 2012 - 2013 تعیین گردید. همه ی موسسه های اتحادیه باید تا 30 نوامبر2012 پیشنهاد برگزاری مسابقات دانشجویی را در مورد موضوعات خاص، با ذکر تاریخ و زمان به هیئت اجرایی اتحادیه ارسال نمایند.

10. گزارش تمام مراکز تحقیقاتی که در طول دروه ی فعالیت مجمع شانزدهم و زیر نظر اتحادیه تاسیس شده اند، به استماع افراد رسید. دانشگاه هایی که مراکز لازم را دارند موظف شدند برنامه های فعالیت ها و طرح های پیشنهادی مشارکت اعضا را در صورت لزوم تا دسامبر 2012 به هیئت اجرایی اتحادیه ارائه دهند.

- دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) به عنوان یک نقطه کانونی برای تجزیه و تحلیل روند جدید علم و فناوری در جهان و حوزه دریای خزر منصوب گردید و مقرر شد هرسال گزارش نتایج حاصل از پژوهش ها را به اعضای اتحادیه ارائه دهد.

- موسسه ملی اقیانوس شناسی ایران به عنوان نقطه ی کانونی تجزیه و تحلیل آلودگی محیط زیست دریای خزر منصوب گردید و مقرر گردید این دانشگاه گزارش نتایج به دست آمده را در مجمع بعدی ارائه کند.

- مرکز علوم و تحقیقات کشاورزی به عنوان نقطه کانونی ایجاد بانک ژن گیاهی و حیوانی حوزه دریای خزر تعیین گردید.

- مرکز آموزش عالی علوم و فنون شیلات میرزا کوچک خان به عنوان موزه ماهی شناسی مرجع دریای خزر تعیین گردید.

11. پس از اینکه گزارش ج.م. عبدالرحمانوف، استاد و مدیر موسسه بین المللی مشکلات و توسعه ی زیست محیطی و مدیر مرکز تنوع زیستی و مطالعه ی اکوسیستم و جزیره ساحلی دریای خزر مورد استماع واقع شد، از تمام اعضای اتحادیه رای گیری به عمل آمد و فعالیت های وی رضایت بخش اعلام گردید.

12. از دانشگاه دولتی باکو و دانشگاه گیلان برای انتشار به موقع مجموعه ای از کارهای تحقیقاتی اتحادیه قدردانی به عمل امد. همچنین مقرر شد دانشگاه مازندران یک پروفایل در مورد قوانین مجلات ISI اماده کند و در مجمع آینده ارائه دهد.

13. چاپ و نشر کتاب تاریخ این اتحادیه به دانشگاه دولتی صنعتی آستاراخان و دانشگاه دولتی کالمیکا واگذار گردید. فیلم، عکس و خاطرات نمایندگان مجمع و نمایندگان دانشگاه عضو تا اول دسامبر 2012 برای ارائه به هیئت اجرایی فراهم گردید.

14. تکمیل دایرکتوری اتحادیه و قرار دادن آن در وب سایت رسمی به دانشگاه دولتی صنعتی آستاراخان واگذار شد.

15. ضرورت مشارکت جوانان در کار اتحادیه تشخیص داده شد. موارد زیر برای این منظور تایید گردید:

- ایجاد شورای جوانان اتحادیه . دانشگاه دولتی صنعتی آستاراخان مامورگردید بیانیه ای تنظیم کند و اولین کنفرانس ویدئویی شورای جوانان را سازماندهی نماید؛

- اعضای اتحادیه باید تا پانزدهم نوامبر 2012 وضعیت فدراسیون ورزشی کاسپین را که توسط دانشگاه گیلان ارائه شده، بررسی کنند.

- دانشگاه گیلان باید قوانین فدراسیون را پس از اصلاح، تا تاریخ 15 نوامبر 2012 تایید نهایی کرده و به تمام اعضای اتحادیه ارسال نماید.

16. ادامه ی توسعه ی مطالعات زبان و انتشار مجموعه پژوهشی در دانشگاه های اتحادیه.

17. پذیرش اعضای جدید صورت پذیرد و این اعضا شامل فهرست زیر می باشند:

1. پارک علوم و فناوری گیلان ( GSTP )

2. موسسه تحقیقات برنج ایران ( RRII )

3. موسسه تحقیقات چای ایران ( TRII )

4 . موسسه اکولوژی دریای خزر- ساری ( CSEI )

5. آکادمی حمل و نقل دریایی ولگا

 

جمهوری آذربایجان، باکو

12اکتبر 2012

 رئیس            جی.ا.محمدوف                      رئیس دانشگاه صنعتی آذربایجان

 

این صورت جلسه از سوی دانشگاه های اتحادیه امضا گردید:

 

جمهوری آذربایجان

دانشگاه معماری و ساختمان آذربایجان              رییس و استاد             گولچوخرا حسین کیزی محمدوف

موسسه گردشگری آذربایجان                         رییس و استاد             ظَفَر م. ظَفَروف

دانشگاه صنعتی آذربایجان                             رییس و استاد             گوار امیر اوغلی محمدوف

دانشگاه دولتی باکو                                     رییس و هیئت علمی     ابل محمدعلی اوغلی ماگِراموف

دانشگاه دولتی لنکران                                  رییس و استاد             عاصف داشدامیر اوغلی اسکندروف

دانشگاه کاسپین                                      رییس و استاد             جان رایدر

 

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه گیلان                                          رییس و استاد             عبداله حاتم زاده دبونه

دانشگاه مازندران                                       رییس و استاد             احمد احمدپور کاگساری

دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )              رییس واستاد              عبدالعلی آل بویه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان      رییس و استاد             رامین رحمانی

 

جمهوری قزاقستان

دانشگاه دولتی دوست محمدوف آتیرائو             رییس و استاد             بِبیت بایماگامِتولی مامِرائِف

موسسه نفت و گاز آتیرائو                             رییس و استاد             جاسم بیگ اورین گالیِویچ کولژانوف

دانشگاه فنی و مهندسی دولتی یسنوف کاسپین   رییس و استاد             عبدالمطلب آبژاپاروویچ آبژاپاروف

 

جمهوری فدرال روسیه

دانشگاه دولتی صنعتی آستاراخان                    رییس و استاد             یوری تیموفیویچ پیمِنوف

دانشگاه دولتی آستاراخان                             رییس و استاد             آلکساندر پاولویچ لونِو

دانشگاه دولتی اکادمی پزشکی آستاراخان           رییس و استاد             خلیل منگالیِویچ گَلیمزیانوفپ

دانشگاه دولتی داغستان                               رییس و استاد             مرتضی علی خولاتائِویچ رَبادانوف

دانشگاه دولتی تربیت مدرس داغستان              رییس و استاد             شاه عباس کومادِموویچ شاهوف

موسسه دولتی اقتصاد ملی داغستان                 رئیس و استاد             حامد احمدوویچ بوچائی

 رییس و استاد            یخجا حامدوویچ بوچائِو

موسسه اکولوژی کاربردی جمهوری داغستان       رییس و استاد             گاجربیگ محمدوویچ عبدالرحمانوف

دانشگاه دولتی کالمیک                               رییس و استاد             بادما کاتینوویچ سالائِو

موسسه ی منابع زیست شناسی
مرکز علوم آکادمی علوم روسیه
داغستان کاسپین                                                رییس و استاد             علی بیگ بشیروویچ آلخاسوف