اجلاس یازدهم

اجلاس يازدهم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر :9-2 سپتامبر  2007،آستراخان

در اجلاس مذکور 22 نماينده از دانشگاهها و انستيتوي تحقيقاتي شركت نمودند .

مصوبات :

  1. مقرر شد اجلاس به خاطر توجه و حمايت دكتر زاهدي وزير علوم وقت در ارتباط با حل مشكلات درياي خزر توسط اتحاديه، طي نامه كتبي سپاس خود را به وي اعلام نمايد .
  2. فعاليتهاي مركز علمي-پژوهشي خزر باكو به سرپرستي چنگيز اسماعيل اف مورد تاييد قرار گرفت .

(گزارشات لازم توسط وي ارائه شده ولي اعضاي اتحاديه ارتباط نزديك با همكاريهاي علمي اين مركز مهم تاكنون نداشته اند ).

  1. از فعاليتهاي پروفسور زاي چوو از انستيتوي بين المللي اقيانوس شناسي سپاسگزاري گرديد .
  2. مسئوليت برگزاري المپياد شيمي دانشجويان دانشگاههاي حاشيه خزر در سال 2008-2007 به عهده دانشگاه گيلان محول شد .
  3. تهيه آيين نامه فدراسيون ورزشي بين المللي بين دانشگاهها، توسط سازمان تربيت بدني ايران به نمايندگي دكتر طاهري مورد موافقت قرار گرفت .
  4. انستيتوي بين المللي اكولوژي داغستان موظف شد تا 31 ماه مارس 2008 برنامه 5 ساله خود را تهيه و مقرر شد دانشگاهها گروه ويژه اي جهت پيگيري تعيين نمايند .
  5. مقرر گرديد آنگونه كه اعضاي اتحاديه در مدت 3 سال فعاليت هاي جدي و تاثير گذار نداشته اند از عضويت حذف شوند .
  6. مقرر شد كتاب ويژه اي با عنوان 10 سال فعاليت اتحاديه دانشگاهها و سازمانهاي تحقيقاتي توسط دانشگاه آستراخان و مازندران تهيه و منتشر شود .