اجلاس دهم

اجلاس دهم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر 14-11 سپتامبر 2006،انستيتوي نفت و گاز آتيرائو

در اجلاس دهم 26 نماينده از دانشگاهها و انستيتوي تحقيقاتي و استانداران منطقه آتيرائو و غيره به شرح زیر شركت نمودند.

از جمهوری آذربایجان

1-   دانشگاه آذربایجان

2-   دانشگاه دولتی باکو، به نام رسول زاده

 

از جمهوری اسلامی ایران

1-   دانشگاه گیلان

2-   دانشگاه آزاد گیلان واحد رشت

3-   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4-   دانشگاه مازندران

از فدراسیون روسیه

1-   دانشگاه دولتی آستراخان

2-   دانشگاه فنی- دولتی آستراخان

3-   دانشگاه دولتی مسکو شاخه دانشگاه آستراخان

4-   دانشگاه دولتی داغستان روسیه

5-   دانشگاه دولتی کالمیکیا ، روسیه

6-   انستیتوی اکولوژی عملی دانشگاه داغستان روسیه

از جمهوری قزاقستان

1-   دانشگاه دولتی آکتائو به نام ESENOVA

2-   شاخه آکتائو، آکادمی حمل و نقل و ارتباطات به نام Tinishpaeva

3-   دانشگاه دولتی آتیرائو به نام دوس محمدف

4-   انستیتوی مهندسی و امور اجتماعیAECE

5-   انستیتوی نفت و گاز آتیرائو ( قزاقستان )

6-   شاخه آتیرائو، مرکز علمی – تولیدی شیلات ، کارگاه پرورش ماهی

7-   انستیتوی علمی-تحقیقاتی اکتشافات زمین شناسی نفت

8-   سازمان مونی تورینگ

 در اجلاس دهم، استاندار منطقه آتیرائو آقای ASLAN.E. MUSIN و معاون وی آقای SUPRUN  شرکت نمودند .در جریان کارگروه اجلاس، کاخ جدید دانشجویی نفت و گاز افتتاح شد .

مصوبات

1- از فعالیتهای رییس اتحادیه در سال 2005- 2004 جناب آقای دکتر احمدی دستجردی رئیس دانشگاه گیلان تقدیر به عمل آمد.

2- جناب آقای پروفسور سری کوو به عنوان رییس جدید اتحادیه در سال 2007-2006 انتخاب شد.

3-مصوبات نهمین اجلاس عمومی در رشت مورد تایید قرار گرفت .

4-مقرر شد یازدهمین اجلاس عمومی اتحادیه همزمان با چهارمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاههای حاشیه خزر در دانشگاه فنی-دولتی آستراخان برگزار شود .

5-طرح تغییرات و تکمیل اساسنامه اتحادیه با در نظر گرفتن پیشنهادات شرکت کنندگان اجلاس مورد تایید قرار گرفت 6-از روسای دانشگاههای ( فنی دولتی آستراخان – گیلان-انستیتوی نفت و گاز آتیرائو- دانشگاه دولتی باکو) درخواست گردید مسئولیت انتشار مجموع مقالات بین المللی اتحادیه را با چاپ منظم انجام دهند . زمان ارائه مقالات تا اول ماه مارس 2007 و چاپ آن تا اول سپتامبر 2007 تعیین شد و مقرر شد یکبار در سال منتشر شود .

7-شرکت کنندگان اجلاس از خدمات پروفسور سری کوو به لحاظ برگزاری اجلاس دهم و فراهم نمودن شرایط مناسب تقدیر به عمل آوردند .

8-اجلاس ، مسئول اجرایی المپیاد ورزشی را در سال 2007 منصوب نمود .

9-از خدمات دانشگاه دولتی آکتائو ESENOVA در مورد گزارش کنفرانس  بین المللی اکولوژی در ماه آگوست 2006 تقدیر شد .

10-شرکت کنندگان به خاطر تهیه مدالهای ویژه در ارتباط با تلاش روسای دانشگاهها در10 سال در اتحادیه به نام صلح در خزر از آقای پروفسور سری کوو سپاسگزاری  کردند .

11-اجلاس فعال شدن فعالیتهای دانشگاه خزر را خواستار شدند ومقرر شد روسای دانشگاهها اطلاعات جدید را تا نوامبر 2006 به روابط بین الملل دانشگاه آستراخان ارسال نمایند .

12-به لحاظ ارتقاء سطح فعالیتهای اتحادیه مقرر شد، مدیر اجرایی اتحادیه و کاردیناتورهای موجود در هر کشوری اهداف اتحادیه را به آگاهی سازمانهای دولتی و سایر سازمانهای اجلاس برسانند .

13-عضویت انستیتوی مهندسی آتیرائو ( AEGE ) ، مرکز علمی تولیدی شاخه آتیرائو ، انستیتوی علمی – پژوهشی - زئولوژی ( اکتشافات زمین شناشی نفت قزاقستان ) و شاخه آکادمی حمل و نقل و ارتباطات در اتحادیه پذیرفته شد .

14-تقاضای عضویت دانشگاه دولتی – کشاورزی قزاقستان ، شهر آلماتی به علت قطع ارتباط با فعالیت اتحادیه پذیرفته نشد .

15- مقرر شد تاریخچه اتحادیه دانشگاههای دولتهای حاشیه خزر منتشر شود .

مدارک دهمین اتحادیه توسط کلیه هیئتهای حاضر به امضاء رسید .