اجلاس هشتم

اجلاس هشتم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر : 5-4 نوامبر 2003  باكو ( آذربايجان )

در اجلاس هشتم  17 نماينده از دانشگاهها و سازمانهاي تحقيقاتي شركت نمودند .که اسامی آنان به شرح زیر است :

 

  1. دانشگاه آذربایجان
  2. دانشگاه دولتی باکو
  3. دانشگاه مهندسی ساختمان ( معماری ) آذربایجان
  4. دانشگاه خزر آذربایجان
  5. دانشگاه دولتی لنکران ( آذربایجان )
  6. دانشگاه فنی – دولتی آستراخان ( روسیه )
  7. دانشگاه دولتی – اقتصاد- آمار و انفورماتیک مسکو از شاخه دانشگاه آستاراخان
  8. انستیتوی بین المللی موضوعات اکولوژی و تکامل ( روسیه )
  9. دانشگاه دولتی داغستان ( روسیه )
  10. 10.  انستیتوی نفت و گاز آتیرائو ( قزاقستان)

11. دانشگاه دولتی آتیرائو به نام دوس محمداو ( قزاقستان )

12. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ( ایران )

13. انستیتوی بین المللی تحقیقاتی – آموزشی صنایع ماهی ( ایران)

14. مرکز اقیانوس شناسی ملی (ایران)

15. دانشگاه گیلان ( ایران )

16. دانشگاه مازندران ( ایران )

17. و نماینده ویژه آکادمی دولتی نفت آذربایجان ( جمهوری آذربایجان )

 در اجلاس هشتم، کنفرانسهای علمی مربوط به دریای خزر ، آموزش ، علم و تکنولوژی برگزار شد و بیش از 50 مقاله ارائه شد .

مصوبات

1-   از فعالیتها و گزارش رییس اتحادیه آقای پروفسور سری کوو، رئیس انستیتوی نفت و گاز آتیرائو در طول مدت سالهای 2003-2002 تقدیر به عمل آمد .

2-   از فعالیتهای آقای پروفسور کاگاکوو ، رئیس دانشگاه بین المللی شناور خزر در دوره گذشته تقدیر به عمل آمد.

3-   از فعالیتهای آقای پروفسور عبدالرحمانوو، رئیس انستیتوی اکولوژی کاربردی دانشگاه داغستان  تقدیر به عمل آمد .

4-   آقای پروفسور محمداو، رئیس دانشگاه فنی آذربایجان در سال 2004-2003 به عنوان رییس اتحادیه انتخاب شد .

5-   دبیرخانه مرکزی و هماهنگ کننده اتحادیه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ( ایران ) تعیین و مجدداً مورد تایید قرار گرفت.

6-   اعضای جدید اتحادیه در دانشگاههای دولتهای حاشیه خزر به شرح زیر پذیرفته شدند :

1-   دانشگاه دولتی اقتصاد، آمار و انفورماتیک روسیه از شاخه دانشگاه آستراخان

2-   مرکز آموزش عالی دریانوردی و علوم دریایی چابهار ( ایران )

7-   مقرر شد دانشگاه گیلان مدارک لازم برای سایت اتحادیه را در طول یکماه تهیه نماید و تمامی اعضای اتحادیه موظف شدند مدارک و اسناد مربوطه را در این مدت به دانشگاه گرگان ارسال نمایند.

8-   مقرر شد انستیتوی بین المللی اکولوژی در طول مدت 3 ماه بر پایه روشهای علمی – تحقیقاتی دریای خزر را برای هر کدام از اعضای اتحادیه پیشنهاد نموده و اشخاص فعال در این مورد را تعیین و معرفی نماید .

در این مورد سازمانهای مسئول به شرح زیر منصوب شدند :

3-   انستیتوی بین المللی موضوعات اکولوژی و تکامل ( ماخاچکالا، داغستان روسیه)

4-   انستیتوی نفت و گاز آتیرائو ( قزاقستان)

5-   دانشگاه دولتی باکو ( آذربایجان )

6-   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ( ایران )

7-   دبیرخانه مرکزی کشورها متعهد شدند تا اجلاس بعدی ( نهم )  نقشه توریستی سواحل منطقه دولتهای حوزه را تهیه و ارائه نمایند .

1-    

2-    

3-    

4-    

5-    

6-    

7-    

8-    

9-   به لحاظ ارتقاء سطح فعالیتهای اتحادیه مقرر شد مراتب به جامعه بین المللی انعکاس داده شد و به همین منظور به شرح زیر تفویض اختیار شد :

8-   مدیر اجرایی موظف شد اطلاعات مربوط به فعالیتهای اتحادیه را در مجله (اخبار خزر) منتشرنماید .

9-   دانشگاه گیلان به عنوان میزبان نهمین اجلاس و سومین برگزار کننده ( المپیاد ورزشی ) متعهد شد ، نماینده یونسکو و سایر سازمانهای بین المللی را به اجلاس دعوت نماید.

10-          به دانشگاه فنی آذربایجان اجازه داده شد تا مدارک علمی کنفرانس در منطقه خزر، در رابطه با آموزش، علم و تکنولوژی را منتشر نماید .

10-                       مقرر شد، انتشار مجموعه مقالات اتحادیه در چهار گرایش به شرح زیر ادامه پیدا کند :

1-   علم و تکنولوژی ( قزاقستان )

2-   منابع طبیعی (آذربایجان)

3-   علوم اجتماعی و ورزش ( روسیه )

4-   محیط زیست و توسعه پایدار ( ایران )

11-          رئیس دانشگاه بین الملل خزر آقای پروفسور کاگاکوو موظف شد نسبت به پذیرش فعال دانشجویان در مقطع : فوق لیسانس و دکترا اقدام و نسبت به تهیه طرح دانشگاه و ایجاد سایت خود CD مبادرت نماید .

12-          ضرورت دارد در همین سال در دانشگاه بتوان نسبت به پذیرش نخستین دانشجویان اقدام نمود .

13-          به آقای پروفسور زای چوو که در شاخه دانشگاه فنی-دولتی آستراخان در مسکو فعالیت دارند، اجازه داده می شود که نسبت به برگزاری سمینارهای تابستانی جهت آموزش جوانان در ارتباط با دریای خزر در مسکو قدام نماید .

14-          براساس پیشنهاد، شرکت کننده گان در اجلاس مقرر شد، حق عضویت اعضاء 500 دلار به حساب مدیر اجرایی اتحادیه واریز گردد و مدیر اجرایی نحوه استفاده آن را پیشنهاد نماید .

15-          موافقت شد در ماه می سال 2004 کنفرانس بین المللی علمی دانشجویی در شهر آتیرائو در قزاقستان برگزار شود. (انستیتوی نفت و گاز )

16-          موافقت شد نهمین اجلاس اتحادیه و سومین بازیهای ورزشی در دانشگاه گیلان در شهر رشت از مورخ 10-16 سپتامبر برگزار گردد .

17-          موافقت شد دهمین اجلاس عمومی اتحادیه در دانشگاه مازندران در شهر بابلسر در سپتامبر 2005 در ایران برگزار شود .

مدارک فوق توسط تمامی اعضای شرکت کننده به امضاء رسید .