اجلاس ششم

اجلاس ششم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر: 9-5 سپتامبر 2001- دانشگاه گيلان رشت ( جمهوری اسلامی ایران)

 در اجلاس مذکور 24 نماينده از دانشگاهها و سازمانهاي تحقيقاتي شركت نمودند .

در اجلاس ششم نمایندگان دانشگاه های مشروحه زیر شرکت کردند:

  1. دانشگاه فنی آذربایجان
  2. دانشگاه آکتائو Esenova ( قزاقستان )
  3. آکتائو و دانشگاه دولتی کاراکاندس به نام بوکتوف ( قزاقستان )
  4. دانشگاه فنی- دولتی آستراخان ( روسیه )
  5. دانشگاه دولتی تربیت معلم آستراخان ( روسیه )
  6. انستیتوی نفت و گاز آتیرائو ( قزاقستان )
  7. دانشگاه دولتی آتیرائو به نام دوس محمدف ( قزاقستان )
  8. دانشگاه دولتی باکو ( آذربایجان )
  9. دانشگاه گیلان ( ایران )

10. دانشگاه گرگان ( ایران )

11. مرکز ملی اقیانوس شناسی ( ایران )

12. دانشگاه هرمزگان ( ایران )

13. دانشگاه دولتی داغستان ( روسیه )

14. موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ( ایران )

15. دانشگاه دولتی کالمیکیا ( روسیه )

16. دانشگاه مازندران ( ایران )

17. انستیتوی تحقیقاتی شیلات ( ایران )

18. انستیتوی بین المللی ماهیان خاوریای ( ایران )

19. مرکز علمی کاربردی میرزا کوچک خان رشت ( ایران )

20. انستیتوی علمی – تحقیقاتی اکولوژی عملی دانشگاه دولتی داغستان ( روسیه )

21. انستیتوی علمی – تحقیقاتی  مسائل اکولوژی دانشگاه ملی- دولتی قزاقستان به نام الفارابی (قزاقستان)

22. دانشگاه خزر ( آذربایجان )

23. شرکت تعاونی با مسئولیت محدود مانی تورینگ ( قزاقستان )

در جریان اجلاس بیش از 40 مقاله علمی ارئه شد.

 

مصوبات

1-   تایید فعالیتها و گزارش ریاست مجمع دانشگاههای کشورهای حاشیه دریای خزر، آقای پروفسور بورلی کف، رئیس دانشگاه دولتی کالمیکیا در سال 2001-2000

2-   انتخاب آقای دکتر احمدی دستجردی، رئیس دانشگاه گیلان به عنوان رئیس اتحادیه در سال 2001-2000 .

3-   برگزاری هفتمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاههای کشورهای حاشیه دریای خزر در دهه دوم ماه سپتامبر سال 2002 در انستیتوی نفت و گاز آتیرائو در شهر آتیرائو ( قزاقستان)

4-   برگزاری هشتمین مجمع عمومی اتحادیه در سپتامبر سال 2003 در دانشگاه دولتی باکو در شهر باکو ( آذربایجان )

5-   برگزاری دومین بازیهای بین المللی ورزشی دانشجویان دانشگاهها در کشورهای حاشیه خزر در سال 2002 در انستیتوی نفت و گاز آتیرائو در شهر آتیرائو

6-   تعهد انستیتوی نفت و گاز آتیرائو مبنی بر طراحی آرم و پرچم اتحادیه .

7-   تعهد شعبه آکتائو دانشگاه دولتی کاراگاندین به نام بوکتوف، مبنی بر طراحی مدرک اتحادیه .

8-   تاکید دانشگاههای عضو اتحادیه بر ضرورت پرداخت حق عضویت سالانه.

9-   تصویب آیین نامه ارائه شده توسط دانشگاه فنی – دولتی آستراخان در مورد دانشگاه آزاد بین الملل شناور خزر و طبقه بندی دپارتمانهای آن.

10-  تعیین کمیته اجرایی در جهت پیشرفت مصوبات اتحادیه و معرفی یک نفر نماینده تام الاختیار از طرف هر دانشگاه برای حضور در کمیته مذکور .

11-  تهیه نامه کتبی از سوی اتحادیه به عنوان مسئولین شهر ( مثلاً استاندار ) و وزیر علوم جهت حمایت و کمک مالی در مورد فعالیتهای اتحادیه .

12-  انتشار مطالب کنفرانس علمی غیر حضوری ( منطقه دریای خزر )  محیط زیست از سوی دانشگاه گیلان .

13-  انتشار نشریات علمی اتحادیه از سوی دانشگاههای حاشیه خزر به شرح زیر خواهد بود  :

- علم و تکنولوژی – آذربایجان

- منابع طبیعی – آذربایجان

- علوم انسانی و ورزش – روسیه

- محیط زیست و توسعه پایدار –ایران

- مقرر شد ساختار جمع آوری اطلاعات کارهای منتشر شده مربوط به دریای خزر و طراحی آن به دانشگاه گیلان محول شود .

- عضویت شعبه آکتائو دانشگاه دولتی کاراگاندین به نام ( بوکتوف ) و دانشگاه خزر ( باکو ) در اتحادیه پذیرفته شد .

- انستیتوی نفت و گاز آتیرائو نیز به عنوان یکی از دانشگاههی موسس اتحادیه پذیرفته شد .

- آقای پروفسور کاگاکوو، رئیس دانشگاه آستراخان به عنوان مدیر اجرایی اتحادیه انتخاب شد .

- و غیره ........

سند اجلاس ششم توسط پروفسور کاگاکوو و آقای دکتر احمدی دستجردی به امضاء رسید .